Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Darbo užmokestis


ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO (NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ) DARBO UŽMOKESTIS

2018-01-25


 

Nr.

  Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Etatų skaičius

2017 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

1.

  Direktorius

1

888

1

888

2.

  Struktūrinio padalinio kultūrinių renginių koordinatorius

2

667

2

614

3.

  Vyr. buhalteris

0,5

319

0,5

319

4.

  Raštvedys

0,25

95

0,25

97

5.

  Kultūrinių renginių organizatorius

0,75

461

1

619

6.

  Kolektyvo vadovas

4,75

212

4,75

206

7.

  Valytojas

2

380

1,75

380

8.

  Darbininkas

1

380

1

380

9.

  Kūrikas

2,75

380

2

391

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu.

 
 
į viršų

atgal