2016 metų projektai
2017-02-03

2016 metais Žiežmarių kultūros centre vykdyti 4 projektai: „Senųjų Žiežmarių albumas“, „Nemaitonių krašto senieji amatai ir šventės“, „Muzika visai šeimai“ ir koncertų-susitikimų su Nacionalinės premijos laureatais ciklas „Muzika gyvai“.

Išleistas leidinys apie senuosius Žiežmarius „Senųjų Žiežmarių albumas“ (autorius Olijardas Lukoševičius), kuriame pateikta informacija apie XIX-XX amžiaus Žiežmarius: trumpa miestelio istorijos apžvalga, žemėlapiai, gyventojų sąrašai, vietovardžiai, ištraukos iš to meto spaudos straipsnių, kuriuose minimi Žiežmariai ar jų gyventojai, senosios fotografijos.

Kitame leidinyje „Nemaitonių audėjos“ (autorė Diana Tomkuvienė), išleistame vykdant etninės kultūros ir tautodailės projektą, patalpintos Nemaitonių seniūnijos kaimų audėjų darbų fotografijos, audėjų fotoportretai ir trumpi pačių moterų pasakojimai autentiška šneka apie taip, kaip jos išmoko audimo amato, ką audė, kam naudojo savo išaustus audinius. Apie audėjas taip pat sukurtas dokumentinis vaizdo įrašas: audėjos filmuotos savo namų aplinkoje ir besidalinančios savo šeimos istorijomis, prisiminimais apie audimą.

Vykdant muzikos srities projektus, per 2016 metus suorganizuota 10 koncertų. Iš jų – 7 edukaciniai, teatralizuoti klasikinės muzikos koncertai, skirti tiek vaikams, tiek suaugusiems. Vyko 3 koncertai-susitikimai su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais. Kaišiadorių rajono gyventojai turėjo galimybę pamatyti ir išgirsti įžymius atlikėjus: lietuvių liaudies folkloro atlikėjos Veronikos Povilionienės ir saksofonininko Petro Vyšniausko duetą, aktorių, dainų atlikėją, išskirtinio balso tembro savininką Vladą Bagdoną.

Tradicinio Žiežmarių kultūros centro renginio – padėkos vakaro – metu koncertinę programą atliko operos solistas Eduardas Kaniava ir dainininkas Deivis Norvilas. Padėkos vakarą kultūros centro direktorė Irena Taukinaitienė dėkojo tiems, kas 2016 metais savo veikla, aukštais pasiekimais garsino Žiežmarių miesto ir kultūros centro vardą: Nidai Dubosaitei ir jos vadovei Jurgitai Treinytei, kolektyvų vadovams Juozui Stasiui Krinickui, Laimutei Kaulakienei, dainininkams Aušrai Gakaitei ir Jonui Jackevičiui, „Skaisgijos“ kolektyvo vadovei Birutei Zubkovienei. Už bendradarbiavimą vykdant Žiežmarių kultūros centro projektus dėkojo Kaišiadorių muziejaus direktoriui Olijardui Lukoševičiui, už pagalbą renginiuose – Arūnui Simonaičiui. Žiežmarių seniūnas Rimantas Vičinas ir Žiežmarių apylinkės seniūnas Albinas Kmeliauskas už iniciatyvas ir gerus darbus dėkojo savo seniūnaičiams. R. Vičinas ypatingai dėkingas žiežmariečiams už kalėdinį aikštės papuošimą.

Projektai finansuoti Lietuvos kultūros tarybos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšomis.
  
 
į viršų

atgal