VAIKŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „GIMTINĖS SPALVOS“ ORGANIZAVIMO NUOSTATAI
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Vaikų piešinių konkurso ,,Gimtinės spalvos“ (toliau – Konkursas) organizatorius – Žiežmarių kultūros centras. Adresas, Vytauto g. 13, Žiežmariai tel. (8 346) 69947, mob. 8 699 14521, el. paštas ziezmariukc@gmail.com
1.2. Piešinių konkursas organizuojamas kas antri metai, nuo 2005 m.
1.3. Konkurso dalyviai: Žiežmarių, Žiežmarių ir Nemaitonių seniūnijose veikiančių švietimo ir ugdymo įstaigų vaikai, čia gyvenantys vaikai. Visi dalyviai skirstomi į penkias amžiaus grupes:
I grupė – vaikai iki 5 metų amžiaus;
II grupė – nuo 5 iki 7 metų (5-6 metų);
III grupė - nuo 7 iki 10 metų (I –IV klasė);
IV grupė – nuo 11 iki 14 metų (V –VIII klasės);
V grupė - nuo 15 iki 18 metų (IX –XII klasės).

2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Skatinti vaikus kūrybiškai pažvelgti į sau artimą aplinką, ugdyti meilę gimtinei, skatinti vaikus ir jaunimą konkrečiais darbais parodyti savo meilę gimtinei.
Perduoti švenčių tradicijas jaunajai kartai.
Kūrybiškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Uždaviniai:
skatinti vaikus įsijungti į bendruomenės gyvenimą;
ugdyti kūrybiškumą
skatinti vaikus dalyvauti konkursuose.

3. KONKURSO SĄLYGOS

3.1. Konkurso objektas – piešinys tema ,,Gimtinės spalvos“, atspindintis vaiko asmeninį požiūrį, nuomonę, nuostatą, patirtį.
3.2. Konkurso dalyvis gali pristatyti ne daugiau vieną – du darbus.
3.3. Piešinys gali būti atliktas įvairia technika. Piešinio lapo formatas A3.
3.4. Konkursinio darbo įforminimas:
Piešinio dešiniajame apatiniame kampe nurodytas konkursinio darbo autoriaus vardas ir pavardė, amžius, darbo vadovo vardas, pavardė, atstovaujama įstaiga.

4. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

4.1. Konkursas vyksta Žiežmarių kultūros centre;
4.2. Piešinius į kultūros centrą pristatyti iki 2017 m. kovo 7 dienos;
4.3. Konkurso rezultatai paskelbiami ir diplomais bei rėmėjų dovanomis, kultūros centro prizais apdovanojami nugalėtojai iš kiekvienos grupės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo metu.

5. KOMISIJŲ DARBŲ VERTINIMO IR DARBO KRITERIJAI

Vertinimo komisija atsižvelgia, ar pateikti konkursui darbai atitinka šiuos kriterijus:
5.1. ar darbas atitinka konkurso temą, tikslus ir uždavinius;
5.2. ar pateikimo forma atitinka konkurso reikalavimus;
5.3. darbo originalumas;
5.4. darbo meniškumas;
5.5. ryšys tarp pavaizduotų elementų;
5.6. vaikų patirties perteikimas.
Informacija teikiama tel. (8 346) 69947, mob. (8 699) 14521, el. paštas ziezmariukc@gmail.com

 

 

 

 


2017-02-21

 
į viršų

atgal