Laisvės gynėjų dienos minėjimas Žiežmariuose

Minėjimas prasidėjo Tautiška giesme, nuskambėjusia po bažnyčios skliautais  Šv. Mišių pabaigoje.  Žmonės rinkosi į kultūros centrą. Čia Žiežmarių kultūros centro vyrų ir moterų vokalinių ansamblių vadovas Juozas Stasys Krinickas pakvietė visus bendrai „Lietuva brangi“ dainai.
 

 

Kultūros centro dramos būrelio skaitovės savo literatūrinėje kompozicijoje priminė susirinkusiems sausio įvykių istoriją.  Kalbėjęs Žiežmarių seniūnas Pranas Aleknavičius pakvietė žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę atminimą pagerbti Tylos minute. Įtaigiai ir jausmingai kalbėjo minėjimo viešnia Lietuvos Respublikos signatarė, sausio 13-osios įvykių liudininkė, buvusi seimo narė Nijolė Oželytė. 

Žiežmarių kultūros centro moterų trio užvedė liaudies dainą. Moterų  trio keitė vyrų ansamblis, moterų ansamblis iš Pakertų, o Tėvynės meile alsuojančios dainos skambėjo viena paskui kitą.  Žiūrovų rankose garavo arbatos puodeliai.
 

 

 

 


 

2010-01-11
 
į viršų

atgal