Pažaislio muzikos festivalio koncertas Žiežmariuose

Liepos 21 d., sekmadienį, 13 val. Pažaislio muzikos festivalio koncertas "Paryžiaus akvarelės" (Aistė Širvinskaitė - sopranas, Miglė Dikšaitienė - smuikas, Rūta Blaškytė - fortepionas). Koncertas vyks Žiežmarių kultūros centre. Įėjimas nemokamas.

 

 

Taip pat šį trumpą straipsnelį, nuotraukos buvo aname vakarykščiame laiške.

Laimingas šiandien žydintis berželi,
Nes tremtinių raudų jau negirdi!
Žole užaugo miškuose takeliai,
Tik skausmas liko motinų ir Lietuvos širdy...
(...)

(ištrauka iš I. Kundrotienės eilėraščio)


Šiomis savo kūrybos eilėmis apie tėviškę buvusi tremtinė Izabelė Kundrotienė pradėjo Gedulo ir vilties dienos minėjimą Žiežmarių kultūros centre. Tremtiniai salėje buvo sutikti su laukinių gėlių puokštelėmis. Vėliau tylos minute buvo pagerbtos okupacijos ir genocido aukos. Dramos kolektyvo narės pristatė kultūros centro kraštotyrininkų būrelio surinktą medžiagą „Žiežmarių tremtinių atsiminimai“ (būrelio vadovė Aušra Kavaliauskienė). Savo atsiminimuose tremtiniai pasakojo apie persekiojimus, sunkią kelionę į Sibirą gyvuliniuose vagonuose ir sunkvežimiuose, apie tai, kaip turėdavo prasimaitinti mažu duonos kąsneliu, surinktomis uogomis, grybais, apie alinančius darbus tremtyje, žudynes artimųjų akyse ir kitus skaudžius prisiminimus. Viso renginio metu skaidrėse dalyviai galėjo matyti nuotraukas iš tremties laikų, atpažinti save ir savo artimuosius.

Minėjime taip pat dalyvavo Europos parlamento narys Juozas Imbrasas, kuris pasidalino mintimis apie Gedulo ir vilties dieną, bendravo su žmonėmis. Renginio pabaigoje įvyko įspūdingas Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistų Monikos Buožytės (mecosopranas) ir Tomo Vaitkaus (tenoras) bei garsaus pianisto Andriaus Vasiliausko koncertas.

Kultūros centro salėje vyko Elenos Gudonienės rankdarbių, taip pat fotomeninko Donato Stankevičiaus fotografijų parodos. Pastarąją dar galima aplankyti visą liepos mėnesį.
 

 


2013-07-04
 

 
į viršų

atgal