Ringailių folkloro ansamblis

Nuo 1982 m. gyvuoja Ringailių folkloro ansamblis. Į pirmą repeticiją susirinko šešios moterys, tai Janina Sodaitienė, Marytė Venskienė, Filomena Banevičienė, Janina Ališauskienė, Ieva Bagušinskienė ir Adelė Lučinskienė. Vėliau atėjo dainininkai ir šokėjai iš Varkalių, Ringailių, Nemaitonių, Žoštautų, Mičiūnų ir kitų kaimų.
 

Ansamblio repertuarą sudaro dainos, šokiai, pasakojamoji tautosaka surinkta Nemaitonių seniūnijos kaimuose. 2007m. išleista kompaktinė plokštelė ,,Siūbavo liepelė“. 2010 m. Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas  Ringailių folkloro ansambliui ir jų vadovei Aldonai Kamantauskienei įteikė garbingiausią meno mėgėjų apdovanojimą ,,Aukso paukštꑑ.
 

Ansamblio 25-ojo jubiliejaus proga laikraščio atspindžiai korespondentė Romualda Suslavičienė apie kolektyvą rašė:

,,Ansamblio repertuare yra daina prasidedanti žodžiais „Tekėjo saulelė pro debesėlį“. Tas, kas juos suposmavo ir paleido į pasaulį, kad eitų iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą, turėjo savo minčių, savas godas į tuos žodžius sudėjo. Tačiau kaskart, kai matai šventiškai pasitempusius, arčiau saulės pasistiebusius, skaidrioje dainos šviesoje plaukiančius Ringailių folklorinio ansamblio žmones, vėl iš naujo patiki, kad tai – apie juos. Apie tas mielų veidų močiutes sengalvėles, tėvelius ir senelius, per savo ilgą gyvenimėlį daug, oi daug pergyvenusius, sunkesnius ir lengvesnius rūpesčius pakėlusius, tačiau dainos iš savo širdies neišvariusius. Ir jeigu šiandien kas suskaičiuotų, kiek tos kojelės scenoje savo jaunystės šokių sutrepsėjo, kiek kilometrų į repeticijas ir koncertus žingsnelių padarė, ko gero, kelis kartus nusitiestų kelias per Atlantą“.
 

Nuo tradicinių švenčių ir susiėjimų iki žaliais berželiais kvepiančių gegužinių pamaldų vakarų, nuo susitikimų jaukiuose kaimo namuose iki Pasaulio lietuvių dainų švenčių, tarptautinių folkloro  festivalių ,,Baltica - 2005“, ,,Skamba, skamba kankliai“, „Atatara lamzdžiai“, Tūkstantmečio dainų šventės ,,Amžių sutartinė“ –  tokia ilga, brandi, graži gyvenimo kelionė, kurioje su savimi jie nešasi iš protėvių atėjusias dainas, orius ir gražius lietuviškus papročius -  iki mūsų, mums.

 

 

 


2010-04-07
 
į viršų

atgal