Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2016 m.    2015 m.   2014 m.   2013 m.   2012 m.   2011 m.   2010 m.

 

2015 m.
 

IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita (1 lapas)

Finansinės būklės ataskaita (2 lapas)

Veiklos rezultatų ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas (1 lapas)

20 VSAFAS 4 priedas (2 lapas)

20 VSAFAS 4 priedas (3 lapas)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita (1 lapas)

Pinigų srautų ataskaita (2 lapas)

 

Aiškinamasis raštas

F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (BKL)
F2 ataskaita (Z)
F2 ataskaita (U)
20 vsafas4 priedas
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

III ketvirtis
Aiškinamasis raštas

F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (BKL)
F2 ataskaita (Z)
20 vsafas4 priedas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

 

II ketvirtis
Aiškinamasis raštas

F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (BKL)
F2 ataskaita (Z)
20 vsafas4 priedas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

 

I ketvirtis
Aiškinamasis raštas

F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (BKL)
F2 ataskaita (Z)

 

 

 

 
į viršų

atgal