Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2018 m.    2017 m.    2016 m.    2015 m.   2014 m.   2013 m.   2012 m.   2011 m.   2010 m.

 

2016 m.


IV ketvirtis
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
20 VSAFAS 4 priedas

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
F2 ataskaita (B)

F2 ataskaita (BD)
F2 ataskaita (Z)

F2 ataskaita (ŲK)
F2 ataskaita (ŲM)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų


III ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
20 Vsafas 4 priedas
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (Z)

F2 ataskaita (ŲK)
F2 ataskaita (ŲM)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita


II ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
20 Vsafas 4 priedas
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (Z)

F2 ataskaita (ŲK)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

 

I ketvirtis
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
20 Vsafas 4 priedas
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (Z)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

 

 
 
į viršų

atgal