Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2018 m.    2017 m.    2016 m.    2015 m.   2014 m.   2013 m.   2012 m.   2011 m.   2010 m.

 

2017 m.


IV ketvirtis
 

20 VSAFAS 4 priedas

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinimasis raštas

F2 ataskaita (B)

F2 ataskaita (Z)
F2 ataskaita (ŲS)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita


III ketvirtis
 

20 VSAFAS 4 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinimasis raštas

F2 ataskaita (B)

F2 ataskaita (Z)
F2 ataskaita (ŲS)

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


II ketvirtis
 

20 VSAFAS 4 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

F2 ataskaita (B)

F2 ataskaita (Z)
F2 ataskaita (ŲS)

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitaI ketvirtis
 

20 VSAFAS 4 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

F2 ataskaita (B)

F2 ataskaita (Z)

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 
 
į viršų

atgal