Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2018 m.    2017 m.    2016 m.    2015 m.   2014 m.   2013 m.   2012 m.   2011 m.   2010 m.

 

2018 m.

 

IV ketvirtis
 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (B) (programa 12)

F2 ataskaita (Z)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

 

III ketvirtis
 

20 VSAFAS 4 priedas
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
F2 ataskaita (B)

F2 ataskaita (Z)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

 

II ketvirtis
 

20 VSAFAS 4 priedas
Finansinės būklės ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
F2 ataskaita (B)

F2 ataskaita (Z)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita


I ketvirtis
 

20 VSAFAS 4 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

F2 ataskaita (B)

F2 ataskaita (Z)

Finansinės būklės ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Pažyma dėl finansavimo sumų

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 
 
į viršų

atgal