Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis Pirmasis puslapis  
 

   
Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2019 m.    2018 m.    2017 m.    2016 m.    2015 m.   2014 m.   2013 m.   2012 m.   2011 m.   2010 m.

 

2019 m.

 

II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas
F2 ataskaita (B) (programa 12)
F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (BKL)
F2 ataskaita (Z)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

 

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas
F2 ataskaita (B) (programa 12)
F2 ataskaita (B)
F2 ataskaita (BKL)
F2 ataskaita (Z)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Pažyma dėl finansavimo sumų
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita

 

 
 
į viršų

atgal