Velykų Bobutės beieškant

Kaip užbaigti Velykinį laikotarpį, jeigu nesuradus ir paskutinį kartą nepasidžiaugus Velykų Bobute ir jos dovanėlėmis. Būtent į tokias paieškas kibo Žiežmarių gimnazijos antrokai.

Nuo pat ryto ėjo, bėgo gatvelėmis (aišku, saugiai ir tvarkingai) ir sprendė įvairias užduotis, juk Bobutės taip paprastai nesurasi.
Vaikams teko ir daineles dainuoti, vardą rinkti, šokti, ne kam kitam, o VIŠTAI. Juk reikėjo ir Velykinę nuotaiką skleisti, tai užėjus į svečius Velykinę oraciją padeklamuoti. Reikėjo ir kiaušinį suformuoti, ne šiaip į ratelį sustoti.

Galiausiai visos nuorodos ir užduotys nuvedė pas Kiškį ir Velykų Bobutę, kurie laukė su dovanėlėmis, gera nuotaika ir linkėjimais.

Ir ką čia tas kiškis sugalvojo?
Kiškių sušokimas, kiaušinio formavimas
Kiaušinis lyg saulė suformuotas
Velykinės oracijos svečiuose
Didelis kiaušinis
Žengia ieškotojų būrys
Visas dėmesys VIŠTAI
Bobutė ir kiškis surasti