Živilės Avižienytės tapybos darbų paroda “Peizažai”

Lapkričio 1 – 30 dienomis Žiežmarių kultūros centre eksponuojama Živilės Avižienytės tapybos darbų paroda “Peizažai”.

“Esu Živilė Avižienytė, gimiau 1983 metais, Prienų rajone, Jiezne. 2009 metais baigiau tapybos magistrantūrą, Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2007 metų iki 2018 metų dalyvavau parodose Lietuvoje. Tai buvo keturios personalinės ir devynios grupinės parodos. Kalbant apie kūrybą, tai gamta yra visų mano inspiracijų šaltinis.

Šiame darbų cikle „Peizažai” keliu sau tikslą suvaldyti abstrakčios formos bei spalvos santykį. Pasirinktas tyrinėjimo objektas – peizažas. Lietuviškas peizažas yra turtingas savo spalvų įvairove, kurią dovanoja skirtingi metų laikai. Remiantis pačiu peizažu man norisi eiti į abstrakčią formą, kai kada tik paliekant keletą numanomų peizažo fragmentų ir spalvą. Man abstrakti forma leidžia pabėgti nuo realios tikrovės ir taip tarsi realų daiktą, objektą, o šiuo atveju peizažą paslėpti po paslapties ir neatpažįstamumo šydu ir duoti vaizduotę mūsų mąsliam protui. Stengiuosi naikinti peizažo atpažinimo ženklus, paliekant tik tam tikrus peizažo fragmentus, kurie mane sužavėjo, patraukė. Labiausiai mane traukia ankstyvo ryto ir vėlyvo vakaro peizažai, kartais skendintys rūke ar lietuje. Nedideliame drobės plote bandau sutalpinti tirpstančias, ar rūke skendinčias peizažo dalis (fragmentus), taip pat neužmiršdama ir spalvos.

Spalva mano kūriniuose tampa svarbia išraiškos priemone, kuri padeda sukurti peizaže, ar jo fragmente (tapybos proceso metu) esamą nuotaiką, gal būt mistišką, neįpareigojančią ir lengvą, o gal būt priešingai?

Palieku daug erdvės pačiam žiūrovui improvizuoti, stebėti ir kurti mintimis jam tokį vaizdinį, kokį jis pats nori kurti.”