Padėkos vakaras

Baltais avinėliais kaip debesėliais gruodžio 19-ąją  buvo pažymėtas takas link Žiežmarių kultūros centro į kasmetinį  „Padėkos vakarą“. Šiais metais būtent kultūros centro gaminti avinėliai, jaukiai įsitaisę pusnynuose, džiugino miesto gyventojus.

Įžengus į kultūros centrą visus nustebimo dailūs nerti varpeliai, kurie puošė kėdes ir buvo kiekvienam susirinkusiam dovana  bei atminimas.
Jausmingomis Henriko Nagio eilėmis susirinkusiuosius į „Padėkos vakarą“ sveikino Žiežmarių kultūros centro direktorė Irena Taukinaitienė. Ir ilgai netrukus pakvietė sveikinimo ir padėkos žodžius tarti Kaišiadorių savivaldybės vicemerą Darių Vilimą ir rajono tarybos narį Algimantą Radvilą.

Po vyrų į sceną lipo Lietuvos Respublikos Seimo narė Silva Lengvinienė su padėjėju Edvardu Balaišiu. Seimo narės teikiamos padėkos labai teigiamai nustebino jas gavusius. Padėkos buvo skirtos:
Donatui Stanioniui – už pilietiškumo ir meilės Tėvynei ugdymą, vaikams ir jaunimui diegiamas vertybes.
Ritai Dzedulionienei – už kūrybines idėjas ir jų įgyvendinimą kartu su vaikais puošiant Žiežmarius.
Laimutei Kaulakienei – už mėgėjų meno puoselėjimą, ilgametę Pakertų vokalinio ansamblio veiklą garsinant Žiežmarių kraštą.
Laimai Morkūnienei – už etninės kultūros puoselėjimą, tradicijų perdavimą vaikams ir jaunimui, aktyvią koncertinę veiklą.
Juozui Kerševičiui – už Kalėdų dvasios dovanas žiežmariečiams – prakartėlės idėjos realizavimą, prakartėlės statymo darbus jau trečius metus iš eilės.

Padėkų niekada nebūna per daug,  tad netrukus į sceną lipo Žiežmarių seniūnė Edita Kerdokienė, ji pasidžiaugti pasiekimais ir atsiimti Padėkas kvietė:

Janiną Augustinavičienę – už Žydinčios Lietuvos idėją Žiežmariams, puikias bendruomenines iniciatyvas.
Ievą Mažulienę – už Žiežmarių vaikų ir jaunimo ugdymą, ilgametį bendradarbiavimą.
Aivarą Jonyką – už jaunimo erdvės “Taškas” įkūrimą.
Žydrūną Kondrotą – už bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimą Žiežmariuose.
Naujasis Žiežmarių apylinkės seniūnas Aivaras Jonyka naudodamasis proga  pasidžiaugė ir pasveikino Andrių Zubielą – už festivalio „Sintezė“ organizavimą.

Pasisakius, pasidžiaugus visiems sveikintojams, su padėkomis į sceną grįžo centro direktorė Irena Taukinaitienė. Jos Padėkos buvo įteiktos:

Stasiui Pašvenskui – už dalyvavimą Ringailių folkloro ansamblyje, vyrų vokaliniame ansamblyje, gyvosios dainavimo tradicijos saugojimą ir perdavimą. Už nuolatinę pagalbą organizuojant renginius Žiežmarių kultūros centro Ringailių skyriuje.
Arūnui Kupčinskui – už bendruomeniškumą, už nuolatinę pagalbą organizuojant renginius Žiežmarių kultūros centro Ringailių skyriuje.
Loretai Vancevičienei – už bendruomeniškumą, inovatyvias idėjas, skirtas Žiežmarių viešųjų erdvių tvarkymui, „Žydinčios Lietuvos“ įgyvendinimo sprendinius Žiežmariuose.
Arinai Keturkaitei – už bendruomeniškumą, kūrybinių idėjų įgyvendinimą tradiciniais rankdarbiais, kuriant ir dovanojant Kalėdinę dvasią žiežmariečiams.

Būtent Arinos Keturkaitės iniciatyva suburtos moterys nėrė varpelius, kurie tapo gražiu vakarą apjungiančiu akcentu, puikia dekoracija ir puikia dovanėle.
Ta proga kultūros centras kartu su Arina Keturkaite įteikė padėkas už bendruomeniškumą, kūrybinių idėjų įgyvendinimą kuriant tradicinius rankdarbius  ir dovanojant Kalėdinę dvasią žiežmariečiams. Šias Padėkas atsiėmė: Birutė Adukienė, Giedrė Jablonskienė, Daiva Andriūnienė, Domantė  Šimkūnienė ir Rūta Kanclerienė. Taip pat Arinos asmeninė padėka buvo skirta  Žiežmarių seniūnei Editai Kerdokienei – už paramą  – nupirktus siūlus nėrėjoms.

Pasibaigus oficialiajai daliai, su pakilia nuotaika ir šypsenomis buvo pasitikti Nacionalinės premijos laureatas – Čiurlionio kvartetas bei atlikėjai Liudas Mikalauskas (bosas) ir Egidijus Bavikinas (tenoras). Su nuostabia muzika keliauta per istoriją, su linksmais Liudo Mikalausko pasakojimais, intarpais. Žiūrovai mėgavosi kūriniais – nuo garsių Lietuvos kompozitorių iki žinomų itališkų melodijų. Paskutinę dainą lyg chorui su atlikėjais dainuojant visiems susirinkusiems  nuostabia nata užbaigtas šių metų „Padėkos vakaras“.