Dainos Maslauskaitės Light paroda „STEBUKLO BELAUKIANT“

Sausio 1–4 dienomis Žiežmarių kultūros centre galėsite pasigrožėti įspūdingais tapybos darbais.

„Savo kūryboje į žmogų stengiuosi pažvelgti visuminiu žvilgsniu. Kitais žodžiais tariant – kiekvieną minutę prisiminti apie vidinę žmogaus didybę, mokėjimą pakilt virš kasdienybės ir pamatyt viduje glūdinčią tveriančią begalinę minčių, jausmų ir dvasinių vertybių visatą. Stebuklas vyksta tada, kai tuo patikiu. Linkiu, kad Šv. Kalėdų laikotarpiu jus aplankytų stebuklinga tyrumo ir atvirumo erdvė! Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti savo kūrybą jaukiame Žiežmarių mieste.”

Tapytoja Daina Maslauskaitė Light (gim. 1979 m.) savarankišką kūrybinį kelią pradėjo prieš du dešimtmečius, vėliau baigė bakalauro ir magistro studijas VDA. Magistro darbe tyrinėjo visumines (arba holistines) menininko patirtis perteikiančią subjektyvią raišką tapyboje, jame suformulavo ir teoriškai pagrindė savo kūrybos sampratą. Menininkė yra surengusi per penkiolika personalinių parodų, dalyvavusi grupinėse parodose, tarpdisciplininio meno projektuose, rengusi performansus, eksponavusi instaliacijas, demonstravusi eksperimentinius filmus Lietuvoje ir už jos ribų. Dailininkės kūryba išsiskiria tuo, kad kalba apie žmogaus vidinės realybės architektūrą, kuomet kelias į savastį, iš jos vykstantis dialogas su pasauliu, vidinis kung-fu yra vienos svarbiausių kūrybos temų. Tapybinė forma gimsta  savęs išsigryninimo procese per meditaciją bei kitokią autogeninę praktiką, “statant” jautrius, harmoningus, kartais sudėtingus ryšius su didesne visuma – Pasauliu, Visata, Kūrėju, leidžiant vykti vidinei transformacijai. Ieškodama tapybinės formos kūrėja siekia pajaust, pamatyt, išgyvent pokyčius išorėje ir savyje, kaip neatsiejamame vienyje. Spalva ir kompozicija, atsiranda intuityviai, kaip ir pati paveikslo vizija bei idėja gimsta iš po regimąja tikrove glūdinčio intuityvaus giliaprasmio prado paieškos, kuri neretai koreliuoja su ekspresyviais spontaniško impulso proveržiais.

Parodoje eksponuojama keletas didžiaformačių figuratyvinės stilistikos darbų bei abstrakcijų ciklas, sukurtas atliepiant žymiąsias kompozitoriaus Liudviko van Bethoveno simfonijas. 

Figuratyvinė menininkės kūryba stipriai persmelkta simbolizmo apraiškų, sprendžianti monochrominės ir atviros spalvos panaudojimo bei individualaus santykio su spalva ir šviesa problemas. Figūros idealizuojamos remiantis klasicistinėmis tradicijomis. Esminės figuratyvinės serijos kūrinių idėja – per simbolius atskleisti pasaulį, mus ir save kaip nedalomą vienį. “Simbolizmas, kaip interpretavimo menas Dainos Maslauskaitės Light kūryboje didina sąmonės vaizdinio gylį. Kūriniai ne tik žavi estetiškai, bet ir skleidžia harmonizuojančią energiją” (menot. Vilma Kilinskienė, str. “Išspinduliuota iš vidaus”, dienraštis “Kauno diena, Santaka”, 2021 09 24)

Abstrakčių darbų ciklo esmė  ir pagrindinė tema – žmonijos dvasios transformacijos kelionė, lydima aukščiausias sielos dominantes paliečiančių žymiųjų Liudviko van Bethoveno (Ludwig van Beethoven) simfonijų. Darbai įtraukia į paslaptingą skambių potėpių ir netikėtų formų subjektyvią kelionę. Tapyba praninka į slapčiausias vidines galaktikas, gaudydama ją (dvasią), kartais atsiduria Dantės tamsos ratuose ar šešėlių karalystėse, kitais kartais plevena iš toli ugnine skaidria materija, staiga manifestuojasi atsiverdama, kaip pati tiesa, garsiais potėpiais ir skambiais sūkuriais, aukso fejerverkais, šviesos odėmis.

Idėjiškai Dainos Maslauskaitės Light kūryba artima 19–20 a. sandūros ezoterizmo idėjomis persmelktam simbolizmui: K. Stabrausko, M. K. Čiurlionio tapybai. Būdingi daugiasluoksniai simboliai, intuityvi spalvinė išraiška, muzikalumo padiktuoti kompoziciniai sprendimai, filosofinis požiūris į gyvenimo trapumą ir kaip tik tame trapume atsiveriančią jo prasmę. Dvasinio nušvitimo metu sukurtos spontaniškos impresijos – savotiška autorės tapybinė išpažintis apie vidinio pasaulio slėpinius, o kartu ir jos dvasinės raidos, mistinio savęs ir pasaulio pažinimo dienoraštis. 

Paveikslus galima įsigyti, tel. 868792469