Piešinių konkursas „Gimtinės spalvos“

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet Žiežmarių kultūros centras kviečia vaikus dalyvauti piešinių konkurse „Gimtinės spalvos“.
Konkursu norima paskatinti vaikus kūrybiškai pažvelgti į sau artimą aplinką, ugdyti meilę gimtinei ir taip konkrečiais darbais parodyti savo meilę jai, perduoti švenčių tradicijas jaunajai kartais bei kūrybiškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Konkurso dalyviai: Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės ir Nemaitonių seniūnijose veikiančių švietimo ir ugdymo įstaigų vaikai, čia gyvenantys vaikai. Visi dalyviai skirstomi į penkias amžiaus grupes:
I grupė – vaikai iki 5 metų amžiaus;
II grupė – nuo 5 iki 7 metų (5-6 metų);
III grupė – nuo 7 iki 10 metų (I –IV klasė);
IV grupė – nuo 11 iki 14 metų (V –VIII klasės);
V grupė – nuo 15 iki 18 metų (IX –XII klasės).

Konkursinio darbo reikalavimai: piešinio lapo formatas A3.
Daugiau konkurso nuostatų ir informacijos: