Teisinė informacija

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame: Dalyvaudami Kultūros centro renginiuose, veiklose už įstaigos ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų raštiško sutikimo.

__________________________________________________________________________________________________________

Naudingos nuorodos:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Elektroniniai valdžios vartai