Dailiųjų amatų būrelis

Vadovas Rimutis Brazinskas.

Siūtos lėlės
Būrelio nariai
Darbelių gamyba
Darbelių ekspozicija