Floristikos studija

Vadovė Jurgita Treinytė.


Floristikos darbų paroda
Darbelių rišimas
Darbeliai iš šiaudų
Džiovintų žolynų darbeliai