Korupcijos įsakymas

ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS ŽIEŽMARIŲ KULTŪROS CENTRE UŽTIKRINIMO