Suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Skaisgija”

Vadovė Birutė Zubkovienė

Šokių kolektyvas „Skaisgija II”