Vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas “Skaisgija”

Vadovė Birutė Zubkovienė

Šokių kolektyvas “Skaisgija”